سایر حوزه های هنری

1مطلب موجود می باشد.
فرهنگی هنری

۱۷ مرداد روز خبرنگار گرامی باد


روز خبرنگار هفدهم مرداد هرسال است و توسط شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شده است. تاریخچه روز خبرنگار و علت نام‌گذاری : سالروز شهادت محمود صارمی یکی از…