بازار طلا

149مطلب موجود می باشد.
اقتصاد

قیمت طلا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در بازار ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان تعیین…

اقتصاد

قیمت طلا ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در بازار ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تعیین شده…

اقتصاد

قیمت طلا ۹ بهمن ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ در بازار ۲ میلیون و ۹۵ هزار تومان تعیین شده…

دسته‌بندی نشده

قیمت طلا ۵ بهمن ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ در بازار ۲ میلیون و ۳۵ هزار تومان تعیین شده…

اقتصاد

قیمت طلا ۳ بهمن ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ در بازار ۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان تعیین شده…

اقتصاد

قیمت طلا ۲۹ دی ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ در بازار ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان تعیین شده…

اقتصاد

قیمت طلا ۲۷ دی ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در بازار یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان تعیین…