ارز

78مطلب موجود می باشد.
اقتصاد

قیمت دلار و یورو بازار متشکل ارزی امروز ۲۹ دی ۱۴۰۱ / ۵شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی به ترتیب ۳۸۹,۹۰۴ و ۴۱۹,۴۳۴ ریال اعلام…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۲۷ دی ۱۴۰۱ / چهارشنبه ۲۷ دی۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۲۵ دی ۱۴۰۱ / یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۲۱ دی ۱۴۰۱ / ۴ شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا :نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۱۸ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۱۳ دی ۱۴۰۱ / سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد…

اقتصاد

نرخ ارز امروز ۱۰ دی ۱۴۰۱ / شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , به نقل از ایمنا : نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد…