ارز دیجیتال

196مطلب موجود می باشد.
اقتصاد

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با ۲.۹۳ درصد کاهش نسبت به روز گذشته…

اقتصاد

گزارش‌ بازارها گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با ۰.۴۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته و…

اقتصاد

گزارش‌ بازارها گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با ۰.۰۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته…

اقتصاد

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با ۰.۸۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته…

اقتصاد

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با ۰.۷۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته…

اقتصاد

گزارش‌ بازارها گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته و…

اقتصاد

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲


به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مدرن۲۱ , امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با ۰.۲۲ درصد افزایش نسبت به روز…